slider loading

Campul pentru copii.

Anul acesta vă chemăm la camp care va fi ţinut în perioada de 01-05 Iulie (de Marţi până Sâmbătă).Prin acest fel vă anunţăm vă anunţăm şi urmatorul… Din 01-03 Iulie (Marţi, Miercuri şi Joi) va fi campul pentru copiii de la vrsta de 5 ani pînă la vrsta de 12 ani, dar Vineri (04. Iulie) şi Sâmbăta (05. Iulie) sunt zilele rezervate pentru cei care sunt mai bătrâni de 12 ani. Veniţ ca şi anul acesta să ne prietenim, jucăm şi să învăţăm despre Dumnezeu. În acest an plaţul în care să organizează campul este mai mare aşa că vom avea mai mult loc pentru joc şi celelalte activităţi. Vă aştemptăm cu drag. Toate informaţiile pentru transport, program şi celelalte lucruri puteţi citi la această grupă mai trziu…Pregătiţivă şi să ne vedem…

Evangelion - Bible School

Şcoala biblică “Evangelion,” a luat fiinţă la dorinţa conducerii bisericilor Penticostale române din Banatul-sârbesc şi Valea Timocului şi la îndemnul Duhului Sfânt. Demn de apreciat este faptul căci împreună cu profesorii de la şcoala biblică “Christos penstru România,” diacon Petre Bala, directorul şcolii pastor Aurel Avram, directorul misiunii “Christos pentru România” pastor Ioan (Nelu) Filip şi împreună cu fratele pastor Dorel Rus această este dorinţă a devenit realizabilă. Cuvântul “Evangelion” în limba greacă înseamnă Evanghelia adică Vestea bună a lui Dumnezeu. Şcoala poartă acest nume din pricina dorinţei ca această Evanghelie a lui Isus Hristos să fie învăţată şi trăită de toţi cei care doresc să îl slujească pe Isus Hristos.

Având în vedere căci majoritatea credincioşilor evită să fie împlicaţi în lucrare şi avem aceste statistici zguduitoare care indică faptul căci 20 procente dintre creştini fac 80 procente din lucrarea Domnului. Dorit ca prin mărirea cunoştinţei celor care se vor împlica în misiune şi în lucrarea lui Dumnezeu cel puţi acest procentuaj să fie schimbat. Credincioşii să înţeleagă căci biserica nua are nevoie de spectatori ci de lucrători sau nu de membri ci de ucenici.

Tot la fel în secolul acesta când multe biserici intră în legalism iar altele aeargă spre hedonism dorim ca cei care vor fi implicaţi în slujbă să nu cadă în nici una din această cursă a lui satan ci Evanghelia să fie propovăduită aşa cum este dată de Duhul Sfânt fiind capabili să înfrunte confuzia şi ereziile periculoase care şi-au făcut loc în domeniul interpretării Sfintelor Scripturi.

În ultimele decenii am fost martori a erodării eticii, a sistemului de valori şi relaţilor din toate sferele societăţii, nu ne mai putem premite ca să stăm deoparte, nepăsători şi de aceea dorim ca prin formarea noilor lucrători şi prin creşterea spirituală a lor să împunm valorile biblice şi să le comunicăm societăţii.

Şcoala poate fi terminată şi online, şi prin ajutorul lui Dumnezu considerăm că aceasta misiune de a echipa slujitori şi  ucenici a lui Hristos ne ajută  ca acest scop să nu fie numai pe plan local. Prin traducerea materialelor în limba sârbă şi pusă pe internet, zona de influenţă s-a mărit şi poate cuprinde toate ţările ex iugoslave înclusiv toate naţionalităţile din Serbia.

Domnul să vă binecuvânteze!

În slujba Marelui Împărat !

Prof. Marinike Mozor

Evangelion-Serbia

Posted Wednesday, January 25, 2017 by petrukokora@yahoo.com

  Şcoala biblică “Evangelion,” a luat fiinţă...